Op 2 september 2017 vierde de serviceclub Fifty One International haar 51-jarig bestaan.
Om dit onder de belangstelling te brengen hebben in september 2017 verschillende clubs overal te lande een toeristische rondrit georganiseerd.

Als Fifty One Club Hasseletum hadden wij gekozen om deze toeristische rally voor te behouden voor exclusieve wagens met een maximum van … jazeker, 51 wagens.
Alles zou in het teken staan van de luxe van de wagens en wat daaromheen hoort.
Wij hoopten zodoende een jaarlijks terugkerende event op te starten, een kleine versie van de Zoute-rally, maar dan in Limburg.
De opbrengst van het evenement is integraal naar “Een Hart voor Limburg” gegaan.

Onze doelstelling was ruimschoots geslaagd en succesvol, daarom organiseert Fifty One Club Hasseletum op zondag 15 september voor de tweede maal de Charity Run, ten voordele voor het goede doel, opnieuw voor “Een Hart voor Limburg”

Sinds 1966 geeft Fifty-One International structuur en inzet om minderbedeelden en hulpbehoevenden te helpen.
Om daadwerkelijk en financieel te kunnen bijdragen om sociale noden te helpen lenigen, organiseren we verschillende en verscheidene activiteiten die ons toelaten te steunen waar nodig.


Pagina's Downloadbare Content Contact
Home
Gallerij Tel: ++32(0)475 75 64 21
Info
Inschrijven